Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Zarząd Główny w Warszawie.
Nowy adres korespondencyjny:
Zespół Szkół im. E. Stein KSW
ul. Piłsudskiego 8
42-700 LUBLINIEC
(ZG KSW)
tel: (034) 3510360
Siedziba Zarządu Głównego:
00-768 Warszawa, ul. Fosa 17

Konto: PKO IX O/Warszawa nr 80 1020 1097 0000 7702 0108 1116Copyright © by KSW (2001-2017) - Wszelkie prawa zastrzeżone!