KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZG KSW (12.04.2013 r.)

18 kwietnia 2013

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które odbyło się 12 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół KSW w Libiążu.

1. Członkowie Zarządu, po omówieniu aktualnych spraw organizacyjnych Stowarzyszenia, postanowili aktywnie włączyć się w krajową debatę dotyczącą edukacji, kultury i mediów, w związku z czym przyjęli następujące dokumenty:

• Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w sprawie postępującego obniżania poziomu debaty społecznej oraz publicznego naruszania zasad kultury języka w Polsce

• Protest wobec nacisków na MEN mających na celu wymuszenie wprowadzenia zmian w podstawach programowych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, a także wprowadzenia tzw. problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego oraz obowiązkowej edukacji seksualnej.

• Apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie ustanowienia codziennego programu informacyjnego o tematyce kulturalnej w najdogodniejszym czasie antenowym

Członkowie Zarządu postanowili przekazać te dokumenty do wiadomości instytucjom państwowym, organizacjom i środowiskom odpowiedzialnym za edukację, kulturę i media
w Polsce.

2. Zarząd Główny był gościem X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej, organizowanego przez Zespół Szkół KSW w Libiążu. Laureaci konkursu otrzymali z rąk prezesa Dariusza Przyłasa pamiątkowe statuetki ufundowane przez KSW.

Niebawem pełna treść DOKUMENTÓW