WŁADZE KSW W POLSCE KADENCJI 2012-1017

18 kwietnia 2013

Zgromadzenie Delegatów w listopadzie 2012 r. wybrało nowy Zarzad Główny – pełna informacja w zakładce „zarząd główny”.