NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
Aktualności , Ogłoszenia / 10 września 2018

Szanowni Państwo Prezesi Oddziałów Dyrektorzy Szkół KSW W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w Statucie KSW zwołuję w dniu 15 września br. (sobota) w Lublińcu w trybie pilnym Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów (Statut KSW par. 21 ust. 7 pkt 1, ust. 8)   termin pierwszy  godz. 10:00, termin drugi godz. 11:00. W porządku obrad: 1. Przedstawienie podstaw prawnych zmian w Statucie KSW 2. Uchwalenie zmian w Statucie KSW Projektowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu do przepisów odnoszących się do organizacji katolickich. Ustala się, że oddział reprezentowany jest przez jednego delegata. Przyjmuje się, że członek Zarządu Głównego może być delegatem swojego oddziału. Dariusz Przyłas PREZES