NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

10 września 2018
Szanowni Państwo
Prezesi Oddziałów
Dyrektorzy Szkół KSW
W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w Statucie KSW zwołuję w dniu 15 września br. (sobota) w Lublińcu
w trybie pilnym Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów
(Statut KSW par. 21 ust. 7 pkt 1, ust. 8)
 
termin pierwszy  godz. 10:00,
termin drugi godz. 11:00.
W porządku obrad:
1. Przedstawienie podstaw prawnych zmian w Statucie KSW
2. Uchwalenie zmian w Statucie KSW
Projektowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu do przepisów odnoszących się do organizacji katolickich.
Ustala się, że oddział reprezentowany jest przez jednego delegata. Przyjmuje się, że członek Zarządu Głównego może być delegatem swojego oddziału.
Dariusz Przyłas
PREZES