BOŻE NARODZENIE 2018
Aktualności / 24 grudnia 2018

W Noc Betlejemską kolejny raz słyszymy głos od Boga

„Nie bójcie się”.

Te słowa pozwalają nam otworzyć nasze serca, aby przychodzący Zbawiciel

napełnił je miłością, pokojem i przebaczeniem.

Życzymy radosnych, błogosławionych i obfitych w łaski Boże

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech  miłość Boga Ojca objawiona w Jezusie Chrystusie będzie źródłem pokoju, radości i nadziei

w Nowym 2019 Roku.

Szczęść Boże

ZMARŁ O. ANDRZEJ POTOCKI OP-pierwszy prezes KSW
Aktualności / 24 grudnia 2018

W środę, 19 grudnia 2018 r., w klasztorze na Służewie zmarł o. prof. Andrzej Potocki OP, pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, członek Honorowy KSW.

Podajemy informację za stroną internetową ojców Dominikanów:

Urodził się 26 lipca 1947 r. w Warszawie i z tym miastem był związany przez całe życie. Studiował socjologię i teologię na ATK, religioznawstwo na UW i kulturę włoską na uniwersytecie w Peruggi. W 1974 r. otrzymał stopień doktora na ATK. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 70. współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, w 1982 r. zatrudniony został w obecnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2003–2008 pracował także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Socjologii.

Od lat 70. prowadził badania socjologiczne w Polsce południowo-wschodniej. Zajmował się m.in. problematyką katechezy w szkole i parafii, wychowania seksualnego, szkolnictwa katolickiego, duszpasterstwa młodzieży, wychowania religijnego. Badał zagadnienia związane z socjologią parafii i diecezji, duszpasterstwa rodzin, laikatu jako podmiotu duszpasterstwa. Interesował się polskim kultem maryjnym i jego przemianami. Prowadził badania nad szeroko rozumianym stosunkiem Kościoła katolickiego w Polsce wobec różnych problemów społecznych. czytaj dalej

KSW na Forum Inicjatyw dla Rodziny
Aktualności / 8 grudnia 2018

W dniach 3 – 4 grudnia z inicjatywy Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania odbyło się w Krakowie ogólnopolskie Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania. Wzięli w nim udział przedstawiciele 30 instytucji i stowarzyszeń mających na celu nadanie właściwego kierunku przemianom zarówno w oficjalnym porządku prawnym, jak i w zakresie oddolnych, spontanicznych przemian społecznych dotyczących szeroko pojętej tematyki rodziny i wychowania. W trakcie obrad omówiono aktualny stan prawny oraz inicjatywy legislacyjne mające na celu ochronę rodziny oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wskazano na zagrożenia w związku z postępującym w Polsce sporem kulturowym i omówiono możliwe formy zaangażowania istniejących środowisk dla kształtowania opinii społecznej zgodnej z konserwatywną i chrześcijańską wrażliwością. Reprezentantem KSW na forum był wiceprezes Antoni Buchała, który został powołany w skład Rady Ekspertów Forum.