KSW na Forum Inicjatyw dla Rodziny

8 grudnia 2018
W dniach 3 – 4 grudnia z inicjatywy Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania odbyło się w Krakowie ogólnopolskie Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania. Wzięli w nim udział przedstawiciele 30 instytucji i stowarzyszeń mających na celu nadanie właściwego kierunku przemianom zarówno w oficjalnym porządku prawnym, jak i w zakresie oddolnych, spontanicznych przemian społecznych dotyczących szeroko pojętej tematyki rodziny i wychowania.
W trakcie obrad omówiono aktualny stan prawny oraz inicjatywy legislacyjne mające na celu ochronę rodziny oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wskazano na zagrożenia w związku z postępującym w Polsce sporem kulturowym i omówiono możliwe formy zaangażowania istniejących środowisk dla kształtowania opinii społecznej zgodnej z konserwatywną i chrześcijańską wrażliwością.
Reprezentantem KSW na forum był wiceprezes Antoni Buchała, który został powołany w skład Rady Ekspertów Forum.