REKOLEKCJE „Nauczyciel – katolik wobec wyzwań współczesnego świata”
Aktualności , Ogłoszenia / 10 października 2019

Szanowni Państwo,

Zmiany zachodzące w społeczeństwie w obecnych czasach stawiają nieoczekiwane wyzwania wobec nauczycieli – katolików. Stawianie wiary na marginesie życiowego doświadczenia przez współczesnego człowieka, szczególnie młodego, sprawia, że szkoła staje się miejscem konfrontacji odmiennych światopoglądów, stylów życia, wreszcie rozumienia wartości i szerzej – roli edukacji i wychowania.

Wielu z nas doświadcza tej konfrontacji – w pokoju nauczycielskim, w klasie, wycieczkach, na konferencjach czy szkoleniach. Wielu z nas zapewne umie roztropnie i właściwie zareagować: obronić swój punkt widzenia, spokojnie i rzeczowo argumentować. Ale wielu nie potrafi sprzeciwić się dominującej w danym środowisku „narracji”, często czuje zagubienie i bezradność.

A przecież wszystkim nam zależy, żeby nasi uczniowie wzrastali na ludzi prawych i światłych; pragniemy im w tym wzrastaniu towarzyszyć. Nie możemy udawać, że to nie nasza sprawa. czytaj dalej

ZGROMADZENIE DELEGATÓW KSW
Aktualności , Ogłoszenia / 10 października 2019

Szanowni Państwo – Prezesi Oddziałów i Przewodniczący Kół KSW

Uchwałą z dnia 30 września 2019 r. na podst. §22 ust. 4 Statutu KSW

Zarząd Główny KSW zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów

na 16 listopada 2019 r. o godz. 14.15 w Kokotku

Zgromadzenie Delegatów będzie miało charakter otwarty i odbędzie się w czasie rekolekcji organizowanych w dniach 15–17 listopada w Kokotku (zob. Zaproszenie na rekolekcje).

Każdy Oddział wybiera jednego delegata spośród członków zwyczajnych, uprawnionego do głosowania podczas obrad (Statut KSW §22 ust. 11).

Ponadto na Zgromadzenie Delegatów zaproszeni są Prezesi Oddziałów oraz Przewodniczący Kół a także członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (o ile nie są delegatami), z głosem doradczym, bez prawa głosowania uchwał.

Dane delegatów oraz osób uczestniczących w obradach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie

do 8 listopada 2019 r. na adres e-mail wiceprezes Magdaleny Urbańskiej: magdalena.urbanska@ksw.pl.

Jednocześnie prosimy o przygotowanie sprawozdania z działalności w ostatniej kadencji i aktualnej listy członków. czytaj dalej