REKOLEKCJE „Nauczyciel – katolik wobec wyzwań współczesnego świata”
Aktualności , Ogłoszenia / 10 października 2019

Szanowni Państwo,

Zmiany zachodzące w społeczeństwie w obecnych czasach stawiają nieoczekiwane wyzwania wobec nauczycieli – katolików. Stawianie wiary na marginesie życiowego doświadczenia przez współczesnego człowieka, szczególnie młodego, sprawia, że szkoła staje się miejscem konfrontacji odmiennych światopoglądów, stylów życia, wreszcie rozumienia wartości i szerzej – roli edukacji i wychowania.

Wielu z nas doświadcza tej konfrontacji – w pokoju nauczycielskim, w klasie, wycieczkach, na konferencjach czy szkoleniach. Wielu z nas zapewne umie roztropnie i właściwie zareagować: obronić swój punkt widzenia, spokojnie i rzeczowo argumentować. Ale wielu nie potrafi sprzeciwić się dominującej w danym środowisku „narracji”, często czuje zagubienie i bezradność.

A przecież wszystkim nam zależy, żeby nasi uczniowie wzrastali na ludzi prawych i światłych; pragniemy im w tym wzrastaniu towarzyszyć. Nie możemy udawać, że to nie nasza sprawa. czytaj dalej

ZGROMADZENIE DELEGATÓW KSW
Aktualności , Ogłoszenia / 10 października 2019

Szanowni Państwo – Prezesi Oddziałów i Przewodniczący Kół KSW

Uchwałą z dnia 30 września 2019 r. na podst. §22 ust. 4 Statutu KSW

Zarząd Główny KSW zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów

na 16 listopada 2019 r. o godz. 14.15 w Kokotku

Zgromadzenie Delegatów będzie miało charakter otwarty i odbędzie się w czasie rekolekcji organizowanych w dniach 15–17 listopada w Kokotku (zob. Zaproszenie na rekolekcje).

Każdy Oddział wybiera jednego delegata spośród członków zwyczajnych, uprawnionego do głosowania podczas obrad (Statut KSW §22 ust. 11).

Ponadto na Zgromadzenie Delegatów zaproszeni są Prezesi Oddziałów oraz Przewodniczący Kół a także członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (o ile nie są delegatami), z głosem doradczym, bez prawa głosowania uchwał.

Dane delegatów oraz osób uczestniczących w obradach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie

do 8 listopada 2019 r. na adres e-mail wiceprezes Magdaleny Urbańskiej: magdalena.urbanska@ksw.pl.

Jednocześnie prosimy o przygotowanie sprawozdania z działalności w ostatniej kadencji i aktualnej listy członków. czytaj dalej

BOŻE NARODZENIE 2018
Aktualności / 24 grudnia 2018

W Noc Betlejemską kolejny raz słyszymy głos od Boga

„Nie bójcie się”.

Te słowa pozwalają nam otworzyć nasze serca, aby przychodzący Zbawiciel

napełnił je miłością, pokojem i przebaczeniem.

Życzymy radosnych, błogosławionych i obfitych w łaski Boże

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech  miłość Boga Ojca objawiona w Jezusie Chrystusie będzie źródłem pokoju, radości i nadziei

w Nowym 2019 Roku.

Szczęść Boże

ZMARŁ O. ANDRZEJ POTOCKI OP-pierwszy prezes KSW
Aktualności / 24 grudnia 2018

W środę, 19 grudnia 2018 r., w klasztorze na Służewie zmarł o. prof. Andrzej Potocki OP, pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, członek Honorowy KSW.

Podajemy informację za stroną internetową ojców Dominikanów:

Urodził się 26 lipca 1947 r. w Warszawie i z tym miastem był związany przez całe życie. Studiował socjologię i teologię na ATK, religioznawstwo na UW i kulturę włoską na uniwersytecie w Peruggi. W 1974 r. otrzymał stopień doktora na ATK. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 70. współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, w 1982 r. zatrudniony został w obecnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2003–2008 pracował także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Socjologii.

Od lat 70. prowadził badania socjologiczne w Polsce południowo-wschodniej. Zajmował się m.in. problematyką katechezy w szkole i parafii, wychowania seksualnego, szkolnictwa katolickiego, duszpasterstwa młodzieży, wychowania religijnego. Badał zagadnienia związane z socjologią parafii i diecezji, duszpasterstwa rodzin, laikatu jako podmiotu duszpasterstwa. Interesował się polskim kultem maryjnym i jego przemianami. Prowadził badania nad szeroko rozumianym stosunkiem Kościoła katolickiego w Polsce wobec różnych problemów społecznych. czytaj dalej

KSW na Forum Inicjatyw dla Rodziny
Aktualności / 8 grudnia 2018

W dniach 3 – 4 grudnia z inicjatywy Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania odbyło się w Krakowie ogólnopolskie Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania. Wzięli w nim udział przedstawiciele 30 instytucji i stowarzyszeń mających na celu nadanie właściwego kierunku przemianom zarówno w oficjalnym porządku prawnym, jak i w zakresie oddolnych, spontanicznych przemian społecznych dotyczących szeroko pojętej tematyki rodziny i wychowania. W trakcie obrad omówiono aktualny stan prawny oraz inicjatywy legislacyjne mające na celu ochronę rodziny oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wskazano na zagrożenia w związku z postępującym w Polsce sporem kulturowym i omówiono możliwe formy zaangażowania istniejących środowisk dla kształtowania opinii społecznej zgodnej z konserwatywną i chrześcijańską wrażliwością. Reprezentantem KSW na forum był wiceprezes Antoni Buchała, który został powołany w skład Rady Ekspertów Forum.

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
Aktualności , Ogłoszenia / 10 września 2018

Szanowni Państwo Prezesi Oddziałów Dyrektorzy Szkół KSW W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w Statucie KSW zwołuję w dniu 15 września br. (sobota) w Lublińcu w trybie pilnym Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów (Statut KSW par. 21 ust. 7 pkt 1, ust. 8)   termin pierwszy  godz. 10:00, termin drugi godz. 11:00. W porządku obrad: 1. Przedstawienie podstaw prawnych zmian w Statucie KSW 2. Uchwalenie zmian w Statucie KSW Projektowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu do przepisów odnoszących się do organizacji katolickich. Ustala się, że oddział reprezentowany jest przez jednego delegata. Przyjmuje się, że członek Zarządu Głównego może być delegatem swojego oddziału. Dariusz Przyłas PREZES

NOWE WŁADZE KADENCJI 2017-2022
Aktualności , Ogłoszenia / 14 lutego 2018

1. Pismo informujące o Zgromadzeniu Delegatów, które odbyło się 9.12.2017  r.

Pismo Oddziały Walne 2017

2. Wybrano nowe władze Zarządu Głównego

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes:  p. Dariusz Przyłas  (Lubliniec)

Wiceprezesi: p. Antoni Buchała (Libiąż) i p. Magdalena Urbańska (Tarnów)

Sekretarz: p. Bogumiła Stec-Świderska (Sędziszów Małopolski)

Skarbnik: p. Renata Sady (Lubliniec)

Członkowie: p. Eugeniusz Jarosik (Poznań i p. Marek Bolek (Wrocław)

KOMISJA REWIZYJNA:

Maria Banduch (Lubliniec) – przewodnicząca

Danuta Ciszek (Tarnów)

Marzena Dąbrowska (Kraków)

PROTEST KSW
Aktualności / 24 kwietnia 2013

Wobec nacisków na MEN mających na celu wymuszenie wprowadzenia zmian w podstawach programowych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, a także wprowadzenia tzw. problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego oraz obowiązkowej edukacji seksualnej.
PROTEST