Koła KSW

16 lipca 2017

Jak założyć Koło KSW?

Potrzebna jest wola przynajmniej pięciu członków Stowarzyszenia, którzy wypełnią „Wniosek o powołanie Koła”.

Zwołać zebranie założycielskie i przygotować Wniosek o powołanie Koła, który należy przesłać na adres Zarządu Głównego KSW lub Oddziału KSW.

Wybrać Przewodniczącego Koła, opracować plan pracy i działać.

Zadbać o przydzielenie Kołu Opiekuna – Duszpasterza.