Kontakt

16 lipca 2017

Siedziba ZG KSW 

ul. Piłsudskiego 8
42-700 LUBLINIEC

(Zespół Szkół im. E. Stein KSW)

tel: (34) 3510360
kontakt: biuro@ksw.pl

Konto: PKO IX O/Warszawa nr 80 1020 1097 0000 7702 0108 1116