O nas

16 lipca 2017

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane dnia 20 września 1989 r.

Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Lublińcu.

KSW jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski.

Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

Nasze środowisko: Kościół – Ojczyzna – Szkoła
Nasza troska: Człowiek – Uczeń – Nauczyciel
Nasze wartości: wiara, nadzieja, miłość, mądrość, prawość, kompetencja zawodowa.
Nasze zadania: służyć uczniom, wspierać nauczycieli, dbać o własny rozwój duchowy i zawodowy.