Relacje

14 lutego 2018

POŻEGNALIŚMY ŚP. DARIUSZA PRZYŁASA – PREZESA ZG KSW

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Lublińcu, 14.XI.2020 r.

W pogrzebie wzięły udział liczne delegacje uczniów z poszczególnych klas Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein, którego śp. Dariusz Przyłas był Dyrektorem i założycielem szkoły rodzice, wszyscy pracownicy szkoły i przedszkola, delegacje z zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i jej częstochowskiej Delegatury, przedstawiciele Zarządu Głównego KSW oraz wielu byłych absolwentów szkoły. Z powodu pandemii w kościele zgromadziła się tylko mniejsza część żałobników, większość stała na placu przykościelnym i w dodatkowo otwartej dolnej kaplicy. Cała uroczystość była transmitowana na stronie Facebooka parafii, za pomocą Internetu uczestniczyło ok. dwóch tysięcy osób.

Msza św. w jego intencji została odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki, której przewodniczył o. Piotr Pisarek OMI – misjonarz z Norwegii, a towarzyszyli mu: były proboszcz o. Waldemar Janecki OMI, o. Mariusz Legieżyński OMI – obecny Proboszcz, ks. Krzysztof Ochab – Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w diecezji gliwickiej,  ks. Adam Spałek i ks. Tadeusz Hrychorowicz – przedstawiciele Kurii Diecezjalnej oraz wielu innych kapłanów i ojców oblatów.

Na początku  uroczystości śp. Prezes został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju oświaty. Odznaczenie to przekazała na ręce Jego żony – pani Urszula Bauer, Śląska Kurator Oświaty. W czasie Mszy św. bardzo przejmującą homilię o przyjaźni wygłosił o. Waldemar Janecki OMI. Pod koniec tej Liturgii przyszedł czas pożegnań oficjalnych i tych prywatnych. Niejedna łza wzruszenia zakręciła się w oku. Pożegnanie rozpoczęła Pani Kurator Oświaty – Urszula Bauer. Po niej głos zabrali przedstawiciele Kurii Diecezji Gliwickiej – ks. Tadeusz Hrychorowicz, p. Maria Banduch – wiceprezes KSW w Lublińcu, p. Joanna Kierach – dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein, p. Antoni Buchała i p. Magdalena Urbańska – wiceprezesi Zarządu Głównego KSW, o. Andrzej Korda OMI – przedstawiciel Prokury Ojców Oblatów z Poznania. Na końcu, w imieniu rodziny zmarłego, podziękowania przekazał o. Mariusz Legieżyński OMI – obecny proboszcz parafii św. St. Kostki. Ceremonia pożegnalna odbyła się na Cmentarzu Komunalnym, gdzie znajduje się grób śp. Dariusza Przyłasa.

Tekst pożegnania w imieniu członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców:

Świętej pamięci Dariusz Przyłas osierocił rodzinę i szkołę, zostawił także Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, którego był od jedenastu lat prezesem, a wcześniej przez trzy lata wiceprezesem. Dużą część swoich sił, pomysłów i działań ofiarował nauczycielom i wychowawcom, a przez nich także uczniom z ośrodków Stowarzyszenia w całej Polsce, przede wszystkim w Warszawie, Poznaniu, Libiążu, Gorzowie Wielkopolskim, Tarnowie, Wrocławiu, Gliwicach i w innych miastach.

Wraz ze śmiercią prezesa Przyłasa Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców straciło świetnego organizatora, ale też powiernika i negocjatora w sprawach najtrudniejszych; człowieka, dla którego w działalności zawodowej dobro uczniów i nauczycieli było wartością najwyższą, a Dobro i Prawda tym fundamentem, na którym wszystko budował.

Ale wierzymy także, że wraz z jego śmiercią Stowarzyszenie zyskało wytrwałego orędownika trudnych spraw szkolnych u Najwyższego. Wierzymy, że jego wstawiennictwo wyjedna u dobrego Boga właściwe rozwiązanie niejednego problemu.

Szanowny Panie Prezesie, drogi Darku; Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest dumne, że mogło mieć takiego Prezesa. Osobiście dziękuję Ci, że przed laty zgodziłeś się wejść do struktur Zarządu Głównego i być moim zastępcą, a potem przejąłeś pałeczkę. Oboje z Antonim poczytujemy sobie za zaszczyt, że mogliśmy być przez kolejne lata Twoimi zastępcami.

Darku w dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś. Odpoczywaj w pokoju.

Zdj. Jan Maniura

 

REKOLEKCJE W KOKOTKU

W dniach 15 – 17 listopada w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku odbyły się rekolekcje dla nauczycieli, wychowawców oraz osób związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców. W  rekolekcjach uczestniczyły 3 osoby z Oddziału KSW w Tarnowie. Temat rekolekcji  „Nauczyciel – katolik wobec wyzwań współczesnego świata”. Głównym prowadzącym w tych rekolekcjach był ksiądz Biskup Andrzej Iwanecki – biskup pomocniczy naszej diecezji gliwickiej oraz ks. Krzysztof Ochab – duchowy opiekun KSW. Uczestnicy rekolekcji wysłuchali 3 konferencji Księdza Biskupa oraz codziennie podczas Eucharystii była głoszona homilia na tematy związane z wychowaniem chrześcijańskim. W pierwszym dniu było spotkanie z o. Tomaszem Maniurą OMI, który dzielił się swoimi refleksjami na temat „Jak mówić do młodzieży o Bogu?”. Wieczorem każdego dnia wspólne modlitwy kończyły się Apelem Jasnogórskim. Kolejnymi refleksjami podzielił się z nami mgr Antoni Buchała z Libiąża, polonista. Na koniec wysłuchaliśmy wykładu ks. Prof. Michała Drożdża z Papieskiego Uniwersytetu w Krakowie pt. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz – odnajdywanie fundamentów etosu”.
W sobotę, w przerwie popołudniowej odbyło się otwarte Zgromadzenie Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Przybyli na nie delegaci Oddziałów KSW w Libiążu, Krakowie, Tarnowie, Sędziszowie Małopolskim, Gliwicach, Wrocławiu, Siedlcach i Gorzowie Wielkopolskim. W rekolekcjach wzięło udział łącznie ponad 80 osób, dużą część stanowili także katecheci z diecezji gliwickiej.

FOTORELACJA:

POŻEGNALIŚMY ks. prof. ALOJZEGO DROŻDŻA

Kapłana Diecezji Tarnowskiej

Członka Honorowego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

PRZEDRUK Z TARNOWSKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO

https://tarnow.gosc.pl/doc/5891841.Madry-i-dobry?fbclid=IwAR0SoWcyQieKpiARS8UePbGB2wxIMQ2h5eJ0eLGO_Qll-agvLpxMUDgS7s

ks. Zbigniew Wielgosz /Gość Niedzielny

Śp. ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż ( 15.03.1950 – 27.09.2019)

był członkiem honorowym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców od 23 lutego 2003 r.

W kościele parafialnym w Żeleźnikowej 1 października odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Alojzego Drożdża. Mszy św. koncelebrowanej przez kilkuset księży z diecezji i spoza niej, a także przez biskupów pomocniczych Stanisława Salaterskiego i Leszka Leszkiewicza, przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

– Śp. ks. prof. Alojzy jako dziecko patrzył na obraz Serca Pana Jezusa w swoim parafialnym kościele w Żeleźnikowej. Widział dłoń Jezusa wskazującą na swoje serce, ale również zapraszającą, by zanurzyć się we wnętrzu Jego miłości. Mówi się nieraz, że ktoś ma serce na dłoni. Ks. prof. Alojzy uczył się od Serca Jezusa dawać siebie innym. Tak jak jego Mistrz, miał serce na dłoni dla diecezji, alumnów naszego seminarium, studentów i wszystkich, których spotykał na swojej drodze jako duszpasterz – mówił na początku Mszy św. bp Jeż, który podczas homilii przypomniał m.in., że ks. prof. Drożdż był autorem nie tylko publikacji naukowych, ale również pomocy duszpasterskich dla księży. – W zbiorze kazań pogrzebowych napisał, że jedynie chrześcijaństwo ma odpowiedź na lęk człowieka przed przyszłością, której pierwszym wydarzeniem jest śmierć. Tą odpowiedzią jest nadzieja zmartwychwstania, które sprawiło, że śmierć stała się jedynie przejściem, wejściem w nowe życie. Śp. ks. prof. Alojzy był człowiekiem nadziei, przez swoją posługę kapłańską, pracę naukową i wychowawczą, dobroć i wrażliwość, niósł przesłanie nadziei i pomagał tym, których spotkał w odnalezieniu drogi do jedynej Nadziei człowieka, którą jest Chrystus zmartwychwstały – podkreślał biskup tarnowski.

Za życie i posługę śp. ks. Drożdża dziękowali w czasie Mszy św. diecezjanie, rodacy kapłana z Żeleźnikowej, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, siostry zakonne, a także przedstawiciele środowisk akademickich Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, z którym ks. Drożdż był najdłużej związany jako teolog pastoralista i moralista.

W pogrzebie uczestniczyło kilkuset księży. Kolega rocznikowy śp. ks. Drożdża ks. inf. Adam Kokoszka podkreślał w przemówieniu po Mszy św., że zmarłego wyróżniały dwie cechy charakteru, które nie zawsze idą w parze. – To mądrość i dobroć. Mieliśmy świadomość, że na naszym roczniku ks. Alojzy był najwybitniejszym studentem, jeśli nie w całym seminarium. Zdobywaną mądrość pomnażał poprzez wytrwałe studia, a później przez owocną pracę naukową, której efektami dzielił się z nami, ofiarując nam swoje książki. Przy tym był człowiekiem dobrym, szczerze zainteresowanym innymi, dla których miał dobre słowo, którym starał się pomóc – wspominał ks. Kokoszka.

Śp. ks. Alojzy Drożdż został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żeleźnikowej. Na miejsce spoczynku odprowadzili go biskupi, kapłani, klerycy, siostry zakonne, rodzina, parafianie i wierni świeccy z różnych stron diecezji tarnowskiej.

Warto przypomnieć, że ks. prof. Alojzy był wieloletnim felietonistą i autorem tekstów w „Gościu Tarnowskim”. W cyklu rozważań „Pod etoskopem” przypatrywał się różnym sytuacjom moralnym, starając się ocenić je w świetle etyki chrześcijańskiej i pomagając w ten sposób w podejmowaniu właściwych decyzji moralnych swoim czytelnikom.

fot. ks. Zbigniew Wielgosz – przedruk z Tarnowskiego Gościa Niedzielnego

 

ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO W LIBIĄŻU

Na zaproszenie dyrekcji szkoły na czele z panią dyr. Anettą szewczyk. 16 czerwca 2018 r. zebranie Zarządu Głównego odbyło się w Libiążu. Mieliśmy okazję zwiedzić szkołę i przyjrzeć się pracy wychowawczej.

Po spotkaniu modliliśmy się przy grobie śp. Helenki Kmieć – uczennicy libiąskiej szkoły, zamordowanej na misjach w Boliwii.

 

 

ZGROMADZENIE DELEGATÓW – 9.12.2017 r.