Szkoły KSW

16 lipca 2017

Zespół Szkół im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego KSW w Libiążu
ul. Kościelna 2
32-590 Libiąż
tel/fax 32 627 11 89
sekretariat@libiaz.ksw.pl
http://libiaz.ksw.pl/
dyrektor: Anetta Szewczyk
Szkoła prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW
ul. Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec
tel/fax 34 351 03 60 lub 61
dyrektor@szkolaedytystein.pl
http://www.szkolaedytystein.pl/
dyrektor: Dariusz Przyłas
Szkoła prowadzi przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum

Liceum Polonijne Niepubliczne
Kolegium św. Stanisława Kostki KSW
http://liceumpolonijne.edu.pl/
dyrektor: Ewa Petrykiewicz
ul. Bobrowiecka 9 (budynek A)
00-728 Warszawa
tel. 22 559 21 10
fax 22 840 71 12
sekretariat@kolegium-ksw.edu.pl
Szkoła prowadzi liceum ogólnokształcące

Szkoły KSW w Poznaniu im. bł Natalii Tułasiewicz
ul. Mińska 32
61-049 Poznań
tel. 061 8794 941
504 826 039
sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl
http://szkoly.poznan.ksw.pl/
dyrektor: Barbara Ziółkowska
Szkoła prowadzi przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum KSW im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego
ul. Chełmońskiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel/fax 95 7213 163
sekretariat@spigksw.pl
http://spigksw.pl/
dyrektor: Leszek Wejchert
Szkoła prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum