Zarząd

16 lipca 2017

Zmiany w składzie Zarządu Głównego kadencji 2017-2022

p.o. Prezesa:
Antoni Buchała (Libiąż) mail

Wiceprezes:
Magdalena Urbańska (Tarnów) mail

Skarbnik:
Renata Sady (Lubliniec)

Sekretarz:
Bogumiła Stec-Świderska (Sędziszów Małopolski)

Członkowie:
Marek Bolek (Wrocław)
Eugeniusz Jarosik (Poznań)

Główna Komisja Rewizyjna:
Maria Banduch – przewodnicząca (Lubliniec)
Danuta Ciszek (Tarnów)
Marzena Dąbrowska (Kraków)

Skład Zarządu Głównego kadencji 2017-2022

Prezes:
Dariusz Przyłas (Lubliniec) mail

Wiceprezesi:
Antoni Buchała (Libiąż) mail
Magdalena Urbańska (Tarnów) mail

Skarbnik:
Renata Sady (Lubliniec)

Sekretarz:
Bogumiła Stec-Świderska (Sędziszów Małopolski)

Członkowie:
Marek Bolek (Wrocław)
Eugeniusz Jarosik (Poznań)

Główna Komisja Rewizyjna:
Maria Banduch – przewodnicząca (Lubliniec)
Danuta Ciszek (Tarnów)
Marzena Dąbrowska (Kraków)

 

Skład Zarządu Głównego kadencji 2012-2017:

Prezes:
Dariusz Przyłas (Lubliniec) mail

Wiceprezesi:
Antoni Buchała (Libiąż) mail
Janina Szymanowicz (Gliwice)

Skarbnik:
Ewa Petrykiewicz (Warszawa)

Sekretarz:
Renata Sady (Lubliniec)

Członkowie:
Marek Bolek (Wrocław)
Magdalena Urbańska (Tarnów)

Główna Komisja Rewizyjna:
Halina Lipiecka – przewodnicząca (Warszawa)
Maria Banduch – członek (Lubliniec)