Zarząd

16 lipca 2017

Skład Zarządu Głównego kadencji 2012-2017:

Prezes:
Dariusz Przyłas (Lubliniec) mail

Wiceprezesi:
Antoni Buchała (Libiąż) mail
Janina Szymanowicz (Gliwice)

Skarbnik:
Ewa Petrykiewicz (Warszawa)

Sekretarz:
Renata Sady (Lubliniec)

Członkowie:
Marek Bolek (Wrocław)
Magdalena Urbańska (Tarnów)

Główna Komisja Rewizyjna:
Halina Lipiecka – przewodnicząca (Warszawa)
Maria Banduch – członek (Lubliniec)